Transliterace azbuky Převod azbuky do latinky

Transliterace je proces, kdy dochází k přepisu znaků jednoho písma do znaků písma jiného, může se jednat např. o přepis zeměpisného názvu nebo jména osoby. Jejím cílem je usnadnit přečtení daného výrazu čtenáři, který původní písmo neovládá.

Azbuka bylo původně pouze označení pro soubor písmen (obdobou je abeceda nebo alfabeta). V současné době se v češtině slovo azbuka mnohdy používá i pro označení národních abeced, které vznikly vývojem cyrilice.

Cyrilice je písmo původně vytvořené pro zápis staroslověnštiny a posléze používané pro zápis církevní slovanštiny, která na staroslověnštinu navázala. Cyrilice se používá pro zápis bulharštiny, makedonštiny, srbštiny, ukrajinštiny, běloruštiny a ruštiny, jakož i mnoha neslovanských jazyků na území bývalého Sovětského svazu (kazaštiny, tatarštiny). Do roku 1860 se cyrilice používala i v Rumunsku, až do roku 1990 také v Moldavsku, kde byla pak nahrazena latinkou.

Zadejte text v azbuce do pole vlevo a stiskněte tlačítko Převést do latinky.